Vedtægter og Takstblad

Copyright @ All Rights Reserved

 

Vedtægterne for Houlbjerg Vandværk I/S udleveres ved henvendelse til bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

Excl. moms

Incl. moms

Tilslutningsbidrag – ejendomme i byområde

 

 

 

1. Hovedanlægsbidrag

 

4.800

6.000

2. Forsyningsledningsbidrag

 

8.200

10.250

3. Stikledningsbidrag

 

5.200

6.500

Total pr. ejendom

 

18.200

22.750

 

 

 

 

Tilslutningsbidrag – ejendomme uden for byområde

 

 

 

1. Hovedanlægsbidrag

 

4.800

6.000

2. Forsyningsledningsbidrag

 

36.000

45.000

3. Stikledningsbidrag

 

8.875

11.094

Total pr. ejendom

 

49.675

62.094

 

 

 

 

Forbrugsbetaling:

 

 

 

Fast afgift pr. forbrugsenhed:

Kr./år

800,00

1.000,00

Fast afgift pr. enhed /lejemål uden egen måler

Kr./år

200,00

250,00

Gebyr for ekstra afregningsmåler

Kr./stk/år

200,00

250,00

Vandpris

Kr./m3

2,40

3,00

Afgift af ledningsført vand

Kr./m3

5,86

7,32

Statsafgift – drikkevandsbeskyttelse

Kr./m3

0,39

0,49

Rykkergebyr ved manglende aflæsningskort

Kr.

100,00

125,00

Rykkergebyr ved manglende indbetaling

Kr.

100,00

125,00

Lukkegebyr + påløbne omkostninger

Kr.

250,00

312,50

Genåbningsgebyr + påløbne omkostning

Kr.

250,00

312,50

Gebyr for manglende selvaflæsning

Kr.

80,00

100,00

Gebyr for oplysning om tidligere års målerstande

Kr.

40,00

50,00

Aflæsningskort udsendes hvert år i december - aflæsning senest 31. december

Betaling opkræves i to rater pr. år

 

Takstblad for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018

 

Tilslutning og forsyning sker efter de til enhver tid gældende vedtægter for I/S Houlbjerg Vandværk og det af Favrskov kommune udarbejdede "Regulativ for almene vandværker".